Andrzej Królikowski
Prezes Akademii


Mirosław Lubas
Koordynator drużyn młodzieżowych