Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie-finansowe-za-rok-2019