Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie-finansowe-za-rok-2019

Dokument informacyjny w przedmiocie emisji akcji serii K

Ujednolicony statut spółki Stomil Olsztyn SA z dnia 22 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje serii K

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna