Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017