Po sesji Rady Miasta Olsztyna. Bez prawa głosu, ale z prawem do prawdy

LIV sesja Rady Miasta Olsztyna niestety nie przyniosła przełomu w kwestii współpracy Stomilu z Urzędem Miasta. Przedstawiciele klubu, decyzją Przewodniczącego Rady Pana Roberta Szewczyka, nie otrzymali możliwości zabrania głosu. Głos zabierali natomiast radni i sam Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, który argumentując odrzucenie oferty Stomilu przez miasto, kilka razy, zgodnie z wiedzą zarządu klubu, minął się z prawdą. Klub nie może pozostawić słów włodarza Olsztyna bez komentarza i bez poinformowania, jak wygląda stan faktyczny poruszonych przez Pana Prezydenta kwestii.

Stanowisko Zarządu Stomil Olsztyn S.A.

W myśl przysłowia „dzieci, ryby i przedstawiciele Stomilu głosu nie mają” odbyło się w dniu 14 grudnia posiedzenie Rady Miasta, podczas którego Prezydent Olsztyna wypowiedział się na temat naszego klubu. Nam, nawet gdy zwracano się do nas personalnie przed całą Radą i oglądającymi jej obrady mieszkańcami Olsztyna, na głos nie zezwolono. Do wszelkich podawanych przez Prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza informacji odniesiemy się zatem poniżej.

Zacznijmy od kwestii uprawnień osób, które zostały zgłoszone przez klub jako kierownicy do spraw bezpieczeństwa. Prezydent, podczas swojej wypowiedzi podczas sesji, zakwestionował fakt posiadania takich właśnie uprawnień przez wcześniej zgłoszone przez klub osoby. Nie jest to prawdą. Wszystkie osoby, które klub kiedykolwiek zgłaszał jako kierowników ds. bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych (meczów), mają wymagane uprawnienia. Najlepiej niech świadczy o tym fakt, że zarówno przed opisywanym przez media meczem z Garbarnią Kraków, jak i po nim, odbywały się inne spotkania, podczas których te osoby pełniły taką funkcję. Należy nadmienić, że na etapie składania wniosku zezwalającego na organizację imprez masowych, należy przedłożyć m. in. przedmiotowe uprawnienia. Wydającym decyzję uprawniającą do organizacji imprezy masowej jest… Prezydent Olsztyna. W przypadku braku uprawnień, Prezydent nie mógłby wydać decyzji zezwalającej na organizację imprez masowych, a jednak taką wydał, co jawnie dokumentuje mijanie się z prawdą w tym zakresie. Krótko mówiąc, jeszcze w lipcu, przed wydaniem zgody na organizację, uprawnienia wskazanych osób weryfikował sam Urząd Miasta. Trzecia osoba, która podjęła się tego zadania, gdy pierwszy z „etatowych” kierowników nie mógł zjawić się na meczu, a drugi zachorował (podkreślamy – na dzień przed meczem) również posiadała konieczne uprawnienia, a o sprawowaniu przez niego tej funkcji Policja została poinformowana w stosowny sposób, nie zgłaszając zastrzeżeń. Zastanawiające jest więc, jak funkcjonariusze mieli poinformować Urząd na dzień przed imprezą, nad którą sprawuje on kontrolę, o fakcie, że zostanie złamane prawo? Będziemy w tej kwestii prosili Pana Prezydenta o sprostowanie nieprawdziwych słów na stronie Urzędu Miasta oraz na kolejnej sesji Rady Miasta Olsztyna, ponieważ mogą one rodzić wątpliwości naszych kibiców, pod względem bezpieczeństwa organizowanych przez nas imprez.

Pan Prezydent zakwestionował dane w raporcie jednej z największych audytorskich firm na świecie – Deloitte, twierdząc że nieprawdą jest, iż Stomil Olsztyn nie otrzymał z magistratu ani złotówki w sezonie 2021/22, podnosząc, że w lutym 2021 r.  spółka została dokapitalizowana kwotą 2,7 miliona złotych. Sezon piłkarski nie jest tożsamy z sezonem kalendarzowym i rozgrywany był od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Zgodnie z tymi datami, firma Deloitte sporządza swój raport. Analizuje ona przychody oraz wpływy (w przypadku dokapitalizowań) we wskazanym okresie. Kwota lutowego dokapitalizowania obejmowała sezon 2020/2021, a dodatkowo ok. 700 tysięcy złotych z tej kwoty było przeznaczonych na ostatnie transze zadłużenia powstałego w spółce, gdy była ona nadzorowana przez miasto. Zgadzamy się z kolei ze słowami Pana Prezydenta wypowiedzianymi podczas referowania tego zagadnienia: „bądźmy wobec siebie uczciwi”. Dlatego poprosimy również i w tym przypadku, Pana Prezydenta o sprostowanie tej kwestii na stronie Urzędu Miasta oraz na kolejnej sesji Rady Miasta Olsztyna.

Pan Prezydent kwestionował operowanie na środkach, które otrzymała Olimpia Elbląg od Miasta Elbląg w 2021 roku podnosząc, że w tym samym roku gmina Olsztyn angażowała się również we wsparcie Stomilu. Tak, to prawda. Gmina Olsztyn angażowała się we wsparcie klubu w sezonie 2020/2021. W przypadku Olimpii Elbląg operujemy na danych z 2021 r., gdyż tylko w tym przypadku możemy bazować na ujawnionych liczbach, które Gmina Elbląg przekazała do dziennika „Rzeczpospolita”. W przypadku roku 2022 i zapowiedzi budżetowych na rok 2023, według naszej najlepszej wiedzy, są to kwoty porównywalne do 2021 r.

Pan Prezydent zakomunikował, że zaproszenie do współpracy otrzymał 12 listopada 2022 r. Pominięto fakt, że w przedmiocie współpracy na linii Gmina Olsztyn – Stomil Olsztyn, pierwsze spotkania (i wymianę mailową) naszych grup roboczych rozpoczęto w lutym bieżącego roku. Dodatkowo, 17 maja 2022 r. odbyliśmy spotkanie z największym klubem radnych – Koalicji Obywatelskiej, w którym uczestniczyła Pani Wiceprezydent Ewa Kaliszuk. Jednocześnie odbywaliśmy szereg spotkań indywidualnych z radnymi i z częścią z nich byliśmy w stałym kontakcie. Należy również podkreślić, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Stomilu Olsztyn, cykliczne spotykał się i rozmawiał z pełnomocnikiem Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu, Panem Bogusławem Żmijewskim, który z racji piastowanej funkcji, był dla nas naturalnym pośrednikiem w kontakcie ze sternikiem miasta. Z samym Panem Prezydentem również dochodziło do spotkań, ale w ostatnich tygodniach, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki usiłował nawiązać z nim kontakt, okazywało się to niemożliwe. Ostatni SMS z dnia 3 listopada z godz. 8.47, wysłany do Pana Prezydenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostał bez odpowiedzi. 

Pan Prezydent zapowiedział, że Stomil był, jest i będzie w Olsztynie. Dziś musimy jednak trenować w Biskupcu. Mamy taką możliwość dzięki uprzejmości Pana Kamila Kozłowskiego – Burmistrza Biskupca. Poniżej zamieszczamy wczorajsze zdjęcia z boiska na Dajtkach i boiska w Biskupcu. Pozostawiamy je bez dalszego komentarza.

Pan Prezydent mówił, że w latach 2009-2022 Stomil Olsztyn otrzymał z miasta blisko 17 mln złotych (już nie 28 mln?). Jednocześnie zarzucił klubowi brak gospodarności i transparentności w latach 2012-14. Cieszy nas, że wybrzmiewa jasno, iż klub był wspierany, gdy Prezydent miał szereg zastrzeżeń co do jego funkcjonowania. Należy jednak zaznaczyć, że w latach 2009 – 2015 Stomil Olsztyn funkcjonował jako stowarzyszenie, które w myśl przepisów prawa podlega nadzorowi prezydenta miasta na prawach powiatu. Jednocześnie, w latach 2015-19, klub będący wówczas miejskim i podlegający nadzorowi przedstawicieli miasta osiągnął blisko 5 milionów złotych długów, które również były pokryte ze wspomnianej kwoty. Pozostaje pytanie, czy nadzór ten był sprawowany należycie i kto ewentualnie odpowiedział za doprowadzenie, zarówno do zerwania przez Galerię Warmińską umowy sponsorskiej oraz za nagromadzenie zaległości finansowych w tamtym czasie? Tym bardziej boli nas, że wsparcie ze strony miasta zostało obecnie zredukowane do zera, właśnie wtedy, gdy podkreśla się, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do naszego dbania o klub. Jest to zgodne z naszym stanowiskiem, że im bardziej się staramy, tym bardziej podcina się nam skrzydła.

Pozostała suma – 12 mln zł w ciągu 13 lat to kwota brutto. Oznacza to, że Olsztyn w 13 lat wsparł swój największy klub sumą, którą wiele samorządów przeznacza w ciągu roku lub dwóch na potrzeby klubów piłkarskich w swoich miastach. Nadal jednak podkreślamy, że dziś sytuacja jest inna niż gdy to miasto sprawowało pieczę nad klubem. Nie chcemy, aby nam pieniądze publiczne dawano – chcemy na nie pracować, realizować świadczenia zawarte w przedłożonej miastu i Radnym umowie sponsorskiej oraz rozwijać tę współpracę właśnie w takiej formule.

Cieszy, że Pan Prezydent nadal używa określenia „nasz klub, Stomil”, gdy o nim mówi. Boli, że za tym idą sprzeczne z takim określeniem działania. Panie Prezydencie, prosimy Pana o to samo, o co Pan prosił na sesji. O uczciwość wobec mieszkańców, Rady Miasta i samego siebie.

Na koniec, chcielibyśmy podziękować naszym Kibicom, których delegacja pojawiła się w sali obrad Rady Miasta. To dla nas bardzo ważne, by Fani byli razem z nami i pokazywali, że jest dla kogo próbować walczyć o lepsze jutro Klubu oraz Akademii.

 

Dodatkowe podziękowania należą się także Panu Radnemu Mirosławowi Arczakowi, który reagując na odmówienie nam prawa głosu podczas sesji, odczytał nasze stanowisko. Słowo podziękowania przekazujemy również Radnym Jarosławowi Bablskiemu, Radosławowi Nojmanowi oraz Czesławowi Jerzemu Małkowskiemu, którzy w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na nasze problemy. To przejaw dobrej woli, której ostatnio chyba nieco brakuje.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij