Prezes Zarządu Stomil Olsztyn S.A. Wojciech Kowalewski oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej spółki.

Decyzje zapadną w najbliższych dniach, o czym poinformujemy niezwłocznie.