Stomil Olsztyn uczestniczył w akcji Szlachetna Paczka, polegającą na pracy z darczyńcami oraz wolontariuszami, którzy pomagają rodzinom w potrzebie.

Początki Szlachetnej Paczki sięgają 2001 roku. Od tamtej pory wolontariusze spotykają się z potrzebującymi, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.

Stomil Olsztyn wspiera akcję już od kilku lat, również w tym roku mogliśmy pomóc potrzebującej rodzinie. Wspólnie z Mateuszem Jońcą oraz Maciejem Serbintowiczem zakupiliśmy wszystkie potrzebne rzeczy. Dzisiaj w imieniu klubu prezenty wręczyli Lukáš Kubáň oraz Jakub Mosakowski. W akcję zaangażowała się nie tylko cała drużyna i sztab szkoleniowy, ale również wszyscy pracownicy Stomilu Olsztyn.

Rodzina, którą wsparliśmy, nie jest obojętna na krzywdę innych. We własnym mieszkaniu prowadzi tymczasowy dom dla zwierząt. Ratuje im życie, zapewnia byt i szuka nowego domu.