Dzieci z olsztyńskiego Domu Dziecka otrzymały prezenty z okazji ich dnia. W imieniu klubu oddział mieszczący się przy ul. Korczaka 6 odwiedził prezes Stomilu Olsztyn, Maciej Radkiewicz.

Młodzi podopieczni otrzymali koszulki-cegiełki, piłki Stomilu Olsztyn, a jeden z najwierniejszych kibiców – Adrian – dostał plakat pierwszego zespołu z autografami oraz osobistą dedykacją.

Podczas spotkania przekazaliśmy również rzeczy zebrane podczas akcji „Nowy zwyczaj – ograniczaj”, którą organizowaliśmy wraz z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.