Stomil Olsztyn włącza się do akcji Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień pod hasłem „Nowy zwyczaj – ograniczaj”. 

Głównym założeniem idei kampanii „Nowy zwyczaj-ograniczaj”  jest program profilaktycznego zapobiegania złym zachowaniom towarzyszącym na meczach piłki nożnej, propagowanie zdrowego stylu życia, a także ograniczanie używek.

W ramach realizacji projektu chcielibyśmy przeprowadzić kampanie promująca „swoje osobiste ograniczenia.” Każdy z kibiców, który przyjdzie na stadion może wrzucić do specjalnie przygotowanych pojemników, coś z czego w danym dniu zrezygnował w ramach ograniczenia swoich złych nawyków żywieniowych (np. słodycze) lub przekazania dowolnej kwoty w ramach rezygnacji z zakupu w tym dniu używek. Wszystkie datki (zarówno pieniężne jak i rzeczowe) zostaną przekazane dla Domu Dziecka w Olsztynie.