Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej co rok prowadzi akcję, pt. „Przekaż 1% podatku na swój klub”. Można przekazywać środki finansowe klubom z Warmii i Mazur.

Sposób przekazywania jednego procentu z Twojego podatku jest bardzo prosty! Na rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, 36, 37, 38 lub 39) należy wpisać numer KRS Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej 0000086043 oraz nazwę klubu, czyli „Stomil Olsztyn SA”.

KRS WMZPN 0000086043
STOMIL OLSZTYN SA

Dziękujemy za wsparcie!