Trzydziestego stycznia tego roku Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zapoznała się z analizą finansową klubów Fortuna I liga objętych nadzorem finansowym. Spore zaniepokojenie wzbudziła obecna sytuacja naszego klubu. Poniżej przedstawiamy oficjalny komunikat PZPN oraz komentarz klubu w tej sprawie.

Zaniepokojenie Komisji wzbudziła sytuacja finansowa Stomilu Olsztyn. Przedstawione przez klub sprawozdania finansowe i informacje wskazują, iż bez niezwłocznego wsparcia finansowego od właściciela, sponsora lub nowego inwestora nie ma szans na poprawę kondycji finansowej klubu i istnieje poważne ryzyko, że klub nie będzie dysponował środkami na dokończenie udziału w rozgrywkach. Klub został poproszony o bezzwłoczne przedstawienie programu naprawczego.

Wobec wezwania ze strony PZPN zarząd klubu informuje, że zwrócił się z prośbą o niezwłoczne spotkanie z władzami miasta, żeby poznać ich stanowisko i plan jaki ma wlaściciel wobec Spółki.