Dokument informacyjny w przedmiocie emisji akcji serii K

Ujednolicony statut spółki Stomil Olsztyn SA z dnia 22 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje serii K