Adam Kaczmarczyk prokurentem spółki Stomil Olsztyn

Adam Kaczmarczyk z dniem dzisiejszym (12.10.17.) został prokurentem spółki akcyjnej Stomil Olsztyn. 

 

 

Adam Kaczmarczyk to absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Prokurent spółek prawa handlowego zajmujących się m.in. obsługą prawną-księgową oraz produkcją, a także doradzając profesjonalnym podmiotom w toku prowadzenia działalności gospodarczej.